Klimat — pomysły na konkretne działania

Kryzys klimatyczny jest faktem i wymaga natychmiastowych działań Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może uchronić planetę przed katastrofą. Skala problemu jest ogromna, ale każdy i każda z nas może włączyć się w konkretne działania już dziś.

DOŁĄCZ DO RUCHÓW KLIMATYCZNYCH

MSK to ruch społecznym będący częścią globalnej inicjatywy Fridays for Future. Ruch tworzą gimnazjaliści, licealiści i studenci. Uczą się z myślą o przyszłości, którą kryzys klimatyczny stawia pod znakiem zapytania. Dlatego protestują, wypowiadają się w mediach, rozmawiają z politykami i organizują edukację o zmianach klimatu. Jeśli taka forma działania Ci odpowiada, sprawdź, w jakich miejscowościach MSK już działa lub napisz do nich maila: mlodziezowystrajkklimatyczny@gmail.com

​Obejrzyj live z przedstawicielem MSK

Nasze pomysły przedstawiane w ramach Gen Z #todziała na działania związane z zero waste są także związane z klimatem — sprawdź.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

--

--

--

Jest nas 100 tysięcy. Zmieniamy życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze. Organizacje społeczne. To działa!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Organizacje społeczne. To Działa.

Organizacje społeczne. To Działa.

Jest nas 100 tysięcy. Zmieniamy życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze. Organizacje społeczne. To działa!

More from Medium

Autism presenting as multiple personalities

Let’s switch from firefighting skills shortage to responsive and responsible SMEs

When do we stop waiting for the world to go “back to normal”?

The Time of Their Lives on ‘Days of Our Lives’